• Tủ chống ẩm Eureka - HD40
  2.200.000
  Tủ chống ẩm Eureka - HD40
  Còn hàng
  Tủ chống ẩm Eureka - HD40
  Giá bán: 2.200.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: Tủ chống ẩm Eureka - HD40 Mã hàng: HD 40G Dung tích 30 lít Made in Taiwan
 • Tủ mạng ALR-2760 - 27U
  4.590.000
  Tủ mạng ALR-2760 - 27U
  Còn hàng
  Tủ mạng ALR-2760 - 27U
  Giá bán: 4.590.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: ALR Rack 19'' Systems 27U - Series 600. • H.1400 x W.600 x D.600 mm • 04 cửa mở bốn bên, 02 quạt, 06 ổ điện.
 • Tủ mạng ALR-20100 - 20U (1000)
  4.190.000
  Tủ mạng ALR-20100 - 20U (1000)
  Còn hàng
  Tủ mạng ALR-20100 - 20U (1000)
  Giá bán: 4.190.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: ALR Rack- 19'' Systems 20U Series 1000 • H.1000 x W.580 x D.1000 mm • 04 cửa mở bốn bên, 02 quạt gió.
 • Tủ mạng ALR 2080 - 20U (800)
  3.980.000
  Tủ mạng ALR 2080 - 20U (800)
  Còn hàng
  Tủ mạng ALR 2080 - 20U (800)
  Giá bán: 3.980.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: ALR Rack- 19'' Systems 20U Series 800 • H.1000 x W.580 x D.800 mm • 04 cửa mở bốn bên, 02 quạt gió.
 • Tủ mạng ALR-2060 - 20U
  3.690.000
  Tủ mạng ALR-2060 - 20U
  Còn hàng
  Tủ mạng ALR-2060 - 20U
  Giá bán: 3.690.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: ALR Rack 19'' Systems 20U - Series 600. • H.1000 x W.580 x D.600 mm • 04 cửa mở bốn bên, 02 quạt gió.
 • Tủ mạng ALR-1580 - 15U (800)
  2.820.000
  Tủ mạng ALR-1580 - 15U (800)
  Còn hàng
  Tủ mạng ALR-1580 - 15U (800)
  Giá bán: 2.820.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: ALR 1560- 19'' Systems 15U Series 800 • H.780 x W.580 x D.650 mm • 01 cửa Mica mờ, 01 quạt gió.
 • Tủ mạng ALR-1560 - 15U
  2.490.000
  Tủ mạng ALR-1560 - 15U
  Còn hàng
  Tủ mạng ALR-1560 - 15U
  Giá bán: 2.490.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: ALR Rack 19'' Systems 15U - Series 600. • H.780 x W.580 x D.600 mm • 01 cửa phủ bằng mica, 01 quạt gió.
 • Tủ mạng ALR 1050 - 10U
  1.790.000
  Tủ mạng ALR 1050 - 10U
  Còn hàng
  Tủ mạng ALR 1050 - 10U
  Giá bán: 1.790.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: ALR 1050 - 19'' Systems 10U Series 500. • H.580 x W.540 x D.530 mm • 01 cửa Mica , 01 quạt gió. •
 • Tủ mạng ALR-0645 - 06U
  1.490.000
  Tủ mạng ALR-0645 - 06U
  Còn hàng
  Tủ mạng ALR-0645 - 06U
  Giá bán: 1.490.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: ALR Rack 19'' Systems 06U - Series 450. • H.350 x W.580 x D.450 mm • 01 Cửa được phủ bằng mica.

Sản phẩm đã xem

So sánh sản phẩm
Hãy chat với chúng tôi