• Phần mềm Vigor ACS SI 100 Node
  12.500.000
  Phần mềm Vigor ACS SI 100 Node
  Còn hàng
  Phần mềm Vigor ACS SI 100 Node
  Giá bán: 12.500.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: Phần mềm Vigor ACS SI 100 Node do DrayTek phát triển trên nền giao thức TR-069 và tối ưu hóa riêng cho thiết bị DrayTek. Tất cả CPE kết nối tới ACS SI đều được quản lý t
 • Phần mềm Vigor ACS SI 50 Node
  7.000.000
  Phần mềm Vigor ACS SI 50 Node
  Còn hàng
  Phần mềm Vigor ACS SI 50 Node
  Giá bán: 7.000.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: Phần mềm Vigor ACS SI 50 Node do DrayTek phát triển trên nền giao thức TR-069 và tối ưu hóa riêng cho thiết bị DrayTek. Tất cả CPE kết nối tới ACS SI đều được quản lý t
 • Phần mềm Vigor ACS SI 25 Node
  3.800.000
  Phần mềm Vigor ACS SI 25 Node
  Còn hàng
  Phần mềm Vigor ACS SI 25 Node
  Giá bán: 3.800.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: Phần mềm Vigor ACS SI 25 Node do DrayTek phát triển trên nền giao thức TR-069 và tối ưu hóa riêng cho thiết bị DrayTek. Tất cả CPE kết nối tới ACS SI đều được quản lý t
 • Sliver Card - Web Content Filter License Key
  Giá bán: 2.050.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: Sliver Card - Web Content Filter License Key dùng cho V2930/ 2950/ 3300/ 3900/ 5510/ VigorIPPX 3510 Bản quyền 12 tháng
 • B Card - Web Content Filter License Key
  Giá bán: 600.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: B Card - Web Content Filter License Key dùng cho V2710/ 2110/ 2130. Bản quyền 12 tháng
 • A Card - Web Content Filter License Key
  Giá bán: 1.050.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: DrayTek offers the trial license for Commtouch GlobalView Web Content Filter in compatible Vigor routers (Duration: one month after activation). You would need to activate the trial license through Service Activa

Sản phẩm đã xem

So sánh sản phẩm
Hãy chat với chúng tôi