• Router Draytek Vigor 2952
  8.350.000
  Router Draytek Vigor 2952
  Còn hàng
  Router Draytek Vigor 2952
  Giá bán: 8.350.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: Dual WAN Security Firewall Router Vigor 2952 - Super Load balancing router - Firewall & VPN server - NAT thr
 • Router Draytek Vigor 3220
  8.790.000
  Router Draytek Vigor 3220
  Còn hàng
  Router Draytek Vigor 3220
  Giá bán: 8.790.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: Multi WAN, Firewall, VPN, Load Balancing Router DrayTek Vigor3220 - Super Load balancing router - Firewall & VPN server
 • Draytek V2960F
  8.200.000
  Draytek V2960F
  Còn hàng
  Draytek V2960F
  Giá bán: 8.200.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: Enterprise high performance dual-gigabit WAN Firewall VPN router (Thiết bị mạng chuyên nghiệp dành cho DN lớn có tính bảo mật cao)
 • Draytek V2920F
  3.550.000
  Draytek V2920F
  Còn hàng
  Draytek V2920F
  Giá bán: 3.550.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: Enterprise Level Unified Security Firewall - - Dual-WAN: Outbound Policy-Based Load-Balance, BoD (Bandwidth on Demand), WAN Connection Fail-over.
 • Draytek V2925N
  3.680.000
  Draytek V2925N
  Còn hàng
  Draytek V2925N
  Giá bán: 3.680.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: Router chuyên nghiệp cho GAME - Dual-WAN: Outbound Policy-Based Load-Balance, BoD (Bandwidth on Demand), WAN Connection Fail-over.
 • DrayTek V2912FN
  2.900.000
  DrayTek V2912FN
  Còn hàng
  DrayTek V2912FN
  Giá bán: 2.900.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: DrayTek Vigor2912FN - Firewall & VPN server - Loadbalancing - VPN Load Balancing
 • DrayTek Vigor AP810
  1.790.000
  DrayTek Vigor AP810
  Còn hàng
  DrayTek Vigor AP810
  Giá bán: 1.790.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: Access point PoE chuyên dụng tích hợp RADIUS server của DrayTek - Hỗ trợ nhiều chế độ: AP, Station-Infrastructure, AP Bridge-Point to Point,
 • Draytek V2925FN
  4.350.000
  Draytek V2925FN
  Còn hàng
  Draytek V2925FN
  Giá bán: 4.350.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: Vigor2925FN Enterprise Level Unified Security Firewall - Router chuyên nghiệp cho GAME - Dual-WAN: Outbound Policy-Based Load-Balance, BoD (Bandwidth on Demand), WAN Connectio
 • Draytek Vigor 2860
  3.350.000
  Draytek Vigor 2860
  Còn hàng
  Draytek Vigor 2860
  Giá bán: 3.350.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: VDSL/ADSL2+ Router & Load Balancing Router => 2 in 1 (Cân bằng tải 2 đường truyền 1 ADSL và 1 Quang (gigabit) - 1 port VDSL/ADSL2+
 • Draytek V2925
  3.450.000
  Draytek V2925
  Còn hàng
  Draytek V2925
  Giá bán: 3.450.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: Enterprise Level Unified Security Firewall - Router chuyên nghiệp cho GAME - Dual-WAN: Outbound Policy-Based Load-Balance, BoD (Bandwidth on Demand), WAN Connection Fail-over.
 • Draytek V2912F
  2.700.000
  Draytek V2912F
  Còn hàng
  Draytek V2912F
  Giá bán: 2.700.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: High Throughput Load balancing router - Router chuyên nghiệp cho GAME/SMB- cắm qua convester - Dual-WAN: Cân bằng tải 2 đường truyền internet ( cùng 1 lúc dùng
 • Draytek Vigor 2860N
  3.650.000
  Draytek Vigor 2860N
  Còn hàng
  Draytek Vigor 2860N
  Giá bán: 3.650.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: Draytek V2860N - VDSL2/ADSL2+ Fall-back - Fail-over and Load Balancing with a second WAN through a Gigabit Ethernet WAN port
 • Draytek V2912N
  2.700.000
  Draytek V2912N
  Còn hàng
  Draytek V2912N
  Giá bán: 2.700.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: High Throughput Load balancing router - Router chuyên nghiệp cho GAME/SMB - Dual-WAN: Outbound Policy-Based Load-Balance, BoD (Bandwidth on Demand), WAN Connection Fail-over.
 • Draytek V2912
  2.400.000
  Draytek V2912
  Còn hàng
  Draytek V2912
  Giá bán: 2.400.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: High Throughput Load balancing router - Router chuyên nghiệp cho GAME/SMB - Dual-WAN: Outbound Policy-Based Load-Balance, BoD (Bandwidth on Demand), WAN Connection Fail-over.
 • Draytek Vigor 2700e
  680.000
  Draytek Vigor 2700e
  Còn hàng
  Draytek Vigor 2700e
  Giá bán: 680.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: 1 port ADSL2/2+, 4 LAN port with VLAN port-based - Support Triple play: Internet, IPTV, TR-069 - Support 2nd subnet for IP Routing Usage
 • Draytek Vigor2110FVN
  3.250.000
  Draytek Vigor2110FVN
  Còn hàng
  Draytek Vigor2110FVN
  Giá bán: 3.250.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: TTH Router - Router cáp quang trực tiếp.Tính năng tương tự như Vigor2110F, nhưng thêm: - VoIP gateway 2 port FXS kết nối với 2 ĐT bàn hoặc tổng đài, g
 • Draytek Vigor IPPBX 3510
  14.850.000
  Draytek Vigor IPPBX 3510
  Còn hàng
  Draytek Vigor IPPBX 3510
  Giá bán: 14.850.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: PBX & SIP server, Load Balancing router 12 SIP trunk 100 máy nhánh, phân quyền cho máy nhánh 8 Trunk kế (option)
 • Draytek V2110FV
  2.900.000
  Draytek V2110FV
  Còn hàng
  Draytek V2110FV
  Giá bán: 2.900.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: Vigor V2110F Fiber Router + VPN Server 1 cổng Quang, SFF 4 cổng LAN 10/100 Mbps với kết nối VLAN
 • DrayTek Vigor AP800
  Liên hệ
  DrayTek Vigor AP800
  Còn hàng
  DrayTek Vigor AP800
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt:  Access point PoE chuyên dụng tích hợp RADIUS server của DrayTek  - Hỗ trợ nhiều chế độ: AP, Station-Infrastructure, AP Bridge-Point to Point, AP Bridge-
 • Draytek V2130FV
  3.580.000
  Draytek V2130FV
  Còn hàng
  Draytek V2130FV
  Giá bán: 3.580.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: Vigor2130FV Broadband Router - Firewall & VPN server - Broadband Router - Multi media router Gigabit Multi-media Broadband Router: - 1 Giga WAN, support IPTV (Multi-vlan) - 2 USB port connect: 3.5G modem, USB pri
 • Draytek V2130
  1.720.000
  Draytek V2130
  Còn hàng
  Draytek V2130
  Giá bán: 1.720.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: Vigor2130 Broadband Router - Firewall & VPN server - Broadband Router - Multi media router Gigabit Multi-media Broadband Router: - 1 Giga WAN, support IPTV (Multi-vlan) - 2 USB port connect: 3.5G modem, USB print
 • Draytek V2960
  7.900.000
  Draytek V2960
  Còn hàng
  Draytek V2960
  Giá bán: 7.900.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: Super Load balancing router - Firewall & VPN server - NAT throughput upto 500Mbps - VPN trunking - Tăng gấp đôi băng thông VPN - Intel CPU, upto 200PC Enterprise high performance dual-gigabit WAN Firewall
 • Draytek Vigor3900 Super Load
  21.700.000
  Draytek Vigor3900 Super Load
  Còn hàng
  Draytek Vigor3900 Super Load
  Giá bán: 21.700.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: Vigor 3900 – Centralized VPN Server Router - 4 Gigabit WAN + Gigiabit SFP slot: Outbound Policy-Based Load-Balance, BoD (Bandwidth on Demand), WAN Connection Fail-over - Hard DMZ function - Load balancing 50 co
 • Draytek V2710NE
  1.780.000
  Draytek V2710NE
  Còn hàng
  Draytek V2710NE
  Giá bán: 1.780.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mô tả tóm tắt: 1 port ADSL2/2+, 4 LAN port with VLAN, Rate limit control- Wireless Access point, 802.11B/G/N with 1 antenna. WDS, Multi SSID, Wireless Rate control.- VPN sever with 2 VPN tunnel, Easy for Branch-to-office, User-

Sản phẩm đã xem

So sánh sản phẩm
Hãy chat với chúng tôi